Modelarbejde

PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF STØBEFORME TIL KOKILLESTØBNING AF ALUMINIUM

For at opfylde markedskravene producerer vi selv støbeforme til kokillestøbning. På baggrund af forespørgsler udarbejder konstruktionsteamet, ved anvendelse af den nyeste projekteringssoftware, allerede på forespørgselsstadiet koncept og skitse af formen. Efter konsultationer og accept fra kunden bliver formen færdigudviklet til produktion.

Takket være en moderne CNC maskinpark og et team af erfarne ingeniører, samt konsultationer med støbeteknologer, bliver formen produceret og installeret på støberimaskinen.

MODELLERING AF ALUMINIUMSSTØBNINGER FRA SANDFORME

Kvaliteten af støbemodellerne har afgørende indflydelse på støbningens præcision. Til produktion af større serier anvender vi stålmodeller. Ved mindre serier forbereder vi modeller af træ eller kunstharpiks. Med henblik på korrekt udførelse af støbninger, forbereder vi derudover et modelsæt, dvs. et sæt værktøjer, som muliggør formning af modelmassen til den ønskede facon af hulrum i formen, udførelse af kerner i kernemasse samt korrekt placering af de forskellige elementer i støbeformen. Som en del af m

PROTOTYPER AF PRODUKTER STØBT AF ALUMINIUM PÅ BAGGRUND AF 3D TRYK

På grund af de stadigt forbedrede muligheder for 3D tryk, anvender vi oftere og oftere den teknologi, og benytter den modelleringsform. Den muliggør formgivning og materialestruktur, som ingen anden modelleringsteknik kan levere. Vi tilbyder muligheder for tilpasning og anvendelse af 3D tryk i form af modeller og prototypeelementer.