Reklamationer

I tilfælde af reklamationer beder vi om udfyldelse af reklamationsformularen, og fremsendelse af denne til biuro@adjatech.pl