Kokillestøbning

PROCES OG PRODUKTION

Til serieproduktion af støbninger i større serier, anvender vi gravitationsstøbning i kokilleforme. Denne metode muliggør udførelse af præcisionsstøbninger til forskellige industrigrene. Den garanterer høj støbekvalitet og gentagende stabilitet af dimensioner.

Vi udfører kokillestøbninger i aluminium i størrelser begrænset af de hydrauliske maskiners arbejdsområde. For at være elastiske, disponerer vi over et bredt udvalg af maskiner, hvilket muliggør produktion af forskellige støbninger:

  • støbeovne – fra 250 til 600 kg indhold
  • udstyr til raffinering og modifikation af legeringer
  • støbemaskiner til forme i størrelsen indtil 300x300x300
  • kokillestøbemaskiner til forme i størrelsen indtil 1400x1200x750

For at udføre korte serier støbninger med atypiske dimensioner, er der mulighed for at producere faste forme, som ikke er begrænset af kokillestøbemaskinernes arbejdsområde, og at bygge processen på enheder med skruemekanisme.

Ved serieproduktion bliver formene fyldt i en automatiseret proces. Ved korte serier foregår støbningen manuelt i metalforme, hvilket kræver mangeårig erfaring hos støberne. Hver støbning kræver kontrol af både formen og smelten samt et meget præcist tempo for formens fyldning.

Fyldning af metalforme kræver mangeårig erfaring hos støberne. Hver støbning kræver kontrol af både formen og smelten, samt et meget præcist tempo for formens fyldning.

FORME OG KERNER

Forme til kokillestøbning opstår fra projektfase til udførelse af formen udelukkende på vores fabrik. Konstruktionsafdelingen skaber formen ved brug af avanceret software til projektering og analyse, og vores afdeling for mekanisk bearbejdning udfører formen med CNC teknologi.

Formene er fremstillet i støbejern eller konstruktionsstål, i henhold til krav og specifikationer for støbningerne. I henhold til mulighederne anvender vi metalkerner og hærdede kerner integreret i formen. Støbning i kokiller muliggør opnåelse af en højere overfladekvalitet og er afgjort en mere effektiv og hurtigere produktionsproces.

Vi udfører kokillestøbninger i aluminium i størrelser begrænset af de hydrauliske maskiners arbejdsområde på 830 x 1150 mm. For at udføre korte serier støbninger med atypiske dimensioner, er der mulighed for at producere faste forme, som ikke er begrænset af kokillestøbemaskinernes arbejdsområde, og at bygge processen på enheder med skruemekanisme.

LEGERINGSMATERIALER OG FORBEREDELSE AF SMELTEN

Støberiet omsmelter og anvender primært certificerede legeringer med en sammensætning i henhold til kundens ønsker. Der anvendes kun tilsætninger til legeringerne efter kundens konkrete behov.

Vi anvender ikke materialer fra genanvendt aluminiumsskrot. I enkelte tilfælde anvendes, udelukkende for at forbedre procesøkonomien, eget skrot – defekte støbninger, indløb – men korrekt udvalgt, og med samme sammensætning som det oprindeligt anvendte  støbemateriale. Derudover foretager vi, ved forberedelse af det flydende metal til fyldning af formen, indgreb til forhøjelse af kvaliteten af det flydende metal gennem passende raffinering og modificering.

Certificerede aluminiumbarrer er det eneste inputmateriale i aluminiumstøberiet.

SMELTNING OG STØBNING

Støbematerialet har en afgørende indflydelse på kvaliteten af smelten. Derfor lægger vi stor vægt på korrekt oplagring, for at sikre imod forurening, herunder også fugtpåvirkning og eventuel sammenblanding.

Smeltningen foretages i elektriske støbeovne, hvilket muliggør opnåelse af en høj energieffektivitet og samtidigt giver en ren smeltning uden belastning af miljøet. Den kontrollerede smelteproces muliggør løbende temperaturkontrol og vurdering af graden at metallets afgasning.

SPECIFIKATION AF LEGERINGER

Det er muligt at vælge legeringer i henhold til normerne PN, DIN og EN.

1. Metal-legering AlSi7Mg

Kemisk sammensætning

Kemisk sammensætning % af kvalitet ENAC-AlSi7Mg ( ENAC-42000 )

2. Metal-legering 42200

Kemisk sammensætning

Kemisk sammensætning % af kvalitet ENAC-AlSi7Mg0.6 ( ENAC-42200 )