Overflade bearbejdning

AFSKÆRING AF INDLØB OG EFTERFØDERE SAMT SLIBNING

Første grove proces efter støbningen er fjernelse af indløb og efterfødere. Der skal iagttages stor forsigtighed for ikke at skade den behandlede del. Takket være en specielt tilpasset sav og passende udvalgt værktøj, opnår vi en optimal kvalitet af denne proces.

Slibning af aluminiumsstøbegods er en vanskelig og krævende proces. Afhængigt af kundens ønsker og krav, sliber vi  støbningerne i vores specielt forberedte slibeafdeling, manuelt eller med slibeautomater. Mangeårig erfaring betyder valg af de korrekte værktøjer og vores medarbejderes erfaring er afgørende for kvaliteten og effektiviteten af denne proces.

AUTOMATISK SLIBNING AF STØBTE EMNER

Ved serieproduktion har vi muligheden for at tilbyde slibning og undertiden polering af støbningerne i en specielt forberedt robotstyret slibe- og poleringsstation. Denne teknologi er hovedsageligt anvendt til slutbehandling af et færdigt produkt.

COATING OG GALVANISERING

Efter kundens ønske kan de slebne støbninger eller færdige produkter forsynes med forskellige coatinger. Vi har mange års erfaring med galvanisk påførte belægninger – kobber, krom, nikkel – og også med belægninger påsprøjtet koldt – farvet krom, metallakker og mange andre.