Ytbehandling

AVSKÄRMNING AV VERTIKALA KANALER OCH SLIPNING

Den första grova gjutprocessen efter avgjutning är avskärmning av vertikala kanaler och formrumskanaler. Under denna process bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att inte skada arbetsstycket. Med specialanpassade sågar och korrekt utvalda verktyg får vi en optimal kvalitet i processen.

Slipning av aluminiumgjutgods är en svår och krävande process. Beroende på kundens förväntningar och krav slipar vi gjutgods för hand och i slipmaskiner i vår speciellt beredda slipningsavdelning. Många års erfarenhet möjliggör valet av lämpliga verktyg och erfarenhet av vår personal avgör kvaliteten och effektiviteten i processen.

AUTOMATISK SLIPNING AV GJUTGODSW

Vi har möjlighet att slipa gjutgods vid serietillverkning och polera dem ibland på en speciellt förberedd, automatiserad arbetsstation för slipning/polering. Denna teknik är främst avsedd för slutbehandling för att få en färdig produkt

BELÄGGNINGAR OCH GALVANISERING

På kundens begäran kan vi täcka slipade gjutgods eller färdiga produkter med olika beläggningar. Vi har många års erfarenhet av galvaniska beläggningar – kopparplätering, förkromning, förnickling – liksom av beläggningar som kallt sprutas – färgad krom, metalliska lacker och många andra beläggningar.