Kokillgjutning

PROCESS OCH TILLVERKNING

Serietillverkning av gjutgods i större serier används gravitationsgjutning i kokillformar. Denna metod gör det möjligt att utföra korrekta och noggranna gjutgods för olika branscher. Den säkerställer gjutning av hög kvalitet och hög repeterbarhet, samt dimensionsnoggrannhet.

Vårt aluminiumgjuteri tillverkar kokillgjutgods av aluminium i storlekar som begränsas av arbetsutrymmet för hydrauliska maskiner. Vi är flexibla tack vårt breda utbud av enheter som möjliggör produktion av gjutgods av olika slag:

  • gjutugnar – från 250 – 600 kg insatsmaterial
  • anordningar för raffinering och modifiering av smältor
  • formningsmaskiner i storlek till 300x300x300
  • kokillgjutningsmaskiner i storlek till 1400x1200x750

För att tillverka en kort serie av produkter av icke-standarddimensioner finns det möjlighet att använda sig av permanenta gjutformar som är obegränsade av arbetsutrymmet för kokillgjutningsmaskiner och genomföra processen på en enhet med en skruvmekanism.

Vid serietillverkning är formar gjutna i en automatisk cykel. Vid korta serier sker metallgjutning i formar manuellt och kräver en gjutare med många års erfarenhet. Varje gjutning kräver verifiering av både temperatur av formar och metall, samt mycket exakt hastighet av gjutningen.

Metallgjutning kräver en gjutare med många års erfarenhet. Varje gjutning kräver kontroll på både formens och metallens temperatur, samt mycket exakt hastighet av gjutningen.

GJUTFORMAR OCH KÄRNOR

Kokillformar skapas från design till tillverkning helt och hållet i vår anläggning. Designavdelningen skapar formare med hjälp av en avancerad programvara för design och analys. De tillverkas av vår bearbetningsavdelning tack vare CNC-teknik.

Formar utförs – beroende på kraven och egenskaperna hos en gjuten del – av gjutjärn eller konstruktionsstål. Om det är möjligt, använder vi metallkärnor integrerade med gjutformar och härdade kärnor. Gjutning i kokiller gör det möjligt att få högre ytkvalitet av gjutgods och är mycket effektivare och snabbare än en vanlig tillverkningsprocess.

Vårt aluminiumgjuteri tillverkar kokillgjutgods av aluminium i storlekar som begränsas av arbetsutrymmet för hydrauliska maskiner 830 x 1150 mm. För att tillverka en kort serie av produkter av icke-standarddimensioner finns det möjlighet att använda sig av permanenta gjutformar som är obegränsade av arbetsutrymmet för kokillgjutningsmaskiner och genomföra processen på en enhet med en skruvmekanism.

NSATSMATERIAL OCH BEREDNING AV INSATS

Gjuteriet smälter och använder främst certifierat insatsmaterial med sammansättningen som är nästan identisk med kundernas krav, med legeringstillsatser endast i särskilda situationer när kunden förväntar det.

Företaget använder inte insatsmaterial som erhålls från aluminiumskrot med i vissa fall införas en del eget skrot (brister, vertikala kanaler) som är noggrant utvalt och har samma sammansättning som primärt material som krävs. Vidare, när gjuteriet förbereder flytande metall för avgjutning, utför det samtidigt åtgärder som förbättrar kvaliteten hos flytande metall genom lämplig raffinering och modifiering.

Certifierade aluminiumgöt är det enda insatsmaterialet i aluminiumgjuteriet.

SMÄLT- OCH HÄLLPROCESSER

Insatsmaterialet har en betydande inverkan på kvaliteten av flytande metall följaktligen lägger vårt gjuteri stor vikt vid korrekt lagring för att skydda den från föroreningar, inklusive även fukt och eventuell sammanblandning.

Omsmältning görs i elektriska gjutugnar som möjliggör en hög nivå av termisk effektivitet och ren smältning utan förorening av miljön. Den kontrollerade smältningsprocessen möjliggör kontinuerlig temperaturövervakning och bedömning av gasning av metall.

SPECIFIKATIONER FÖR GJUTLEGERINGAR

Det finns möjlighet att välja en legering från PN-normer, DIN- och EN-standarder.

1. Metalllegering AlSi7Mg

Kemisk sammansättning

Kemisk sammansättning % av kvalitet ENAC-AlSi7Mg ( ENAC-42000 )

2. Metalllegering 42200

Kemisk komposition

Kemisk sammansättning % av kvalitet ENAC-AlSi7Mg0.6 ( ENAC-42200 )