Modellering

DESIGN OCH TILLVERKNING AV KOKILLER FÖR ALUMINIUMGJUTNING

För att möta marknadens krav tillverkar vårt gjuteri gjutformar för kokillgjutning själv. Utifrån förslagsinfordran utvecklar konstruktionsgruppen, som använder den senaste designmjukvara, kokillens utformningen och skissen så tidigt som vid anbud. Efter samråd och godkännande av kunden börjar gjutformen utföras.

Tack vare en modern CNC-maskinpark och erfarna ingenjörer samt samråd med gjutningsexperter tillverkas gjutformen och installeras på gjutmaskinen

MODELLERING AV ALUMINIUMGJUTGODS FRÅN SANDFORMAR

Kvaliteten på gjutmodeller påverkar avsevärt noggrannheten av gjutgods. Vid tillverkning av större serier använder vi modeller som görs av stål, vid mindre serier förbereder vi modeller av trä eller kåda. För att gjuta på rätt sätt förbereder vi i vårt aluminiumgjuteri en modellgrupp dvs. uppsättningen av anordningar som möjliggör att utforma gjutsand så att hålrummet har en önskad form, att tillverka kärnor av kärnsand och att montera enskilda komponenter av gjutformen på korrekt sätt. Modellgruppen innehåller verkliga modeller, lämpliga modeller, förenklade modeller, gjutkärnflaskor och verktyg för att förbättra formtillverkning.

PROTOTYPFRAMSTÄLLNING AV GJUTGODS AV ALUMINIUM BASERAD PÅ 3D-PRINTNING

På grund av ständigt ökande möjligheter som 3D-printning erbjuder använder vårt företag allt oftare denna teknik och nyttjar denna form av modellering. Den gör det möjligt att tillverka formar och sammansättningar som inte kan framställas genom andra metoder av utformning. Vår fabrik kan anpassa och justera 3D-printning till modeller och prototypframställning av enskilda delar.