Odlewanie Ciśnieniowe Aluminium

Ze względu na rodzaj procesu technologicznego wyróżniamy między innymi odlewanie ciśnieniowe. Aby powstał wymagający produkt, o odpowiednich i dokładnych wymiarach, cienkich ściankach i skomplikowanych kształtach potrzebny jest proces odlewania pod ciśnieniem.

Stopiony metal wprowadza się, pod bardzo wysokim ciśnieniem i z dużą prędkością, do formy z utwardzanej stali. Odlewanie ciśnieniowe aluminium  to metoda, za pomocą której produkowane są drobne elementy, jak części do zegarków ale również gabarytowe, z przemysłu motoryzacyjnego, jak części samochodowe np. silniki.

Maszyna odlewnicza składa się z trzech. Jest to mechanizm zaciskowy, który podtrzymuje połówki formy odlewniczej. Najbardziej istotnym elementem tej machiny jest sama forma odlewnicza. W niej nadaje się kształt, który doprowadzony do odpowiedniej temperatury daje produkt końcowy. Ostatnia jest część wytryskowa maszyny, gdzie komora odlewnicza zanurzona w ciekłym metalu wytryskuje do formy odpowiednie ilości materiału.