Przesycanie Aluminium

Proces przesycania aluminium jest częścią technologii obróbki cieplnej nazywanej utwardzaniem wydzieleniowym. Zabiegowi temu poddawane mogą być stopy składające się z dwóch lub większej ilości składników, które posiadają różną temperaturę rozpuszczania. Po prawidłowym wykonaniu przesycania odlew aluminiowy poddawany jest dalszej obróbce, czyli starzeniu.

Przesycanie aluminium jest procesem, który polega na nagrzaniu odlewu do odpowiedniej temperatury w której dochodzi do rozpuszczenia poszczególnych wydzieleń w roztworze stałym. Następnie dochodzi do bardzo szybkiego zmrożenia odlewu, którego celem jest niedopuszczenie do wydzielenia się z roztworu rozpuszczonych wcześniej składników stopu. W efekcie otrzymujemy odlew, który nie jest twardy ani wytrzymały, ale wyróżnia się dużą ciągliwością. Materiał ten następnie poddaje się kolejnemu etapowi procesu, czyli starzeniu.

Przesycanie aluminium to kluczowy etap w procesie utwardzania odlewu. Niezwykle ważne jest jego precyzyjne wykonanie, dlatego warto zlecić to zadanie naszej odlewni. Nasza wykwalifikowana kadra posiada ogromne doświadczenie w procesach związanych z obróbką cieplną aluminium. Warto postawić na naszą wiedzę i profesjonalizm.