Starzenie Aluminium

By zwiększyć wytrzymałość  odlewów aluminiowych stosuje się kilka metod obróbki cieplno – plastycznej. Mają one za zadanie zlikwidować powstałe podczas wytwarzania naprężeń, a także zwiększyć wytrzymałość odlewów oraz ich twardość. Jedną z powszechnie wykorzystywanych metod jest starzenie aluminium. Proces ten opiera się na zjawisku zmniejszania się rozpuszczalności jednego składnika w drugim wraz ze spadkiem temperatury.

Niektóre ze stopów aluminium wykazują tendencję do zwiększania swojej wytrzymałości w następstwie długiego przetrzymywania w temperaturze panującej w otoczeniu. Proces ten może występować w sposób samoczynny i wtedy nosi nazwę starzenia naturalnego. Zazwyczaj okres jego trwania wynosi kilka tygodni. Proces ten można jednak przyspieszyć. W tym celu odlewy wygrzewa się w temperaturze wyższej od temperatury otoczenia przez określony czas. Proces ten nosi nazwę przyspieszonego starzenia aluminium.

Prawidłowo wykonane starzenie aluminium prowadzi do wyraźnego umocnienia stopu. W przypadku sztucznego przyspieszania procesu niezwykle ważne jest prawidłowe dobranie parametrów obróbki cieplnej. Chodzi o to, by nie dopuścić do procesu odwrotnego, czyli przestarzenia.