Stopy

STOPY ODLEWNICZE UŻYWANE PRZEZ NASZĄ ODLEWNIĘ ALUMINIUM

MATERIAŁY WSADOWE I PRZYGOTOWANIE WSADU

Odlewnia przetapia i wykorzystuje głównie certyfikowany wsad o składzie prawie identycznym z wymogami klienta, dozując dodatki stopowe jedynie w sytuacjach konkretnych oczekiwań zamawiającego.

Firma nie stosuje wsadów uzyskiwanych ze złomu aluminiowego, jedynie dla zwiększenia ekonomiki procesu w niektórych przypadkach wprowadza częściowo złom własny – braki, układy wlewowe – lecz odpowiednio wyselekcjonowany, nie odbiegający składem od zadanego materiału pierwotnego. Ponadto przygotowując ciekły metal do zalania form odlewnia dokonuje zabiegów podnoszących jakość ciekłego metalu przez odpowiednią rafinację i modyfikację.

Materiał wsadowy posiada istotny wpływ na jakość ciekłego metalu dlatego nasza odlewnia kładzie duży nacisk na odpowiednie składowanie by zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem, w tym też przed zawilgoceniem oraz ewentualnym pomieszaniem.

SPECYFIKACJA STOPÓW ODLEWNICZYCH

Istnieje możliwość wyboru stopu z norm PN, DIN oraz EN.

1. Stop odlewniczy

Skład chemiczny % dla stopu EN AC-AlSi7Mg ( ENAC-42000 )

2. Stop odlewniczy

Skład chemiczny % dla stopu EN AC-AlSi7Mg ( ENAC-42000 )

3. Stop odlewniczy

Skład chemiczny % dla stopu EN AC-AlSi7Mg ( ENAC-42000 )

4. Stop odlewniczy

Skład chemiczny % dla stopu EN AC-AlSi7Mg ( ENAC-42000 )

5. Stop odlewniczy

Skład chemiczny % dla stopu EN AC-AlSi7Mg ( ENAC-42000 )