Technologie

TECHNOLOGIA ODLEWNI ALUMINIUM

Model odlewniczy

MODELOWANIE

Jakość modeli odlewniczych znacząco wpływa na dokładność odlewu. Do produkcji większych serii wykonujemy modele stalowe, przy mniejszych seriach przygotowujemy modele drewniane lub żywiczne. Dodatkowo celem prawidłowego wykonywania odlewów w naszej odlewni aluminium przygotowujemy zespół modelowy czyli zestaw przyrządów umożliwiających nadanie masie formierskiej wymaganego kształtu wnęki formy, wykonanie rdzeni z mas rdzeniowych oraz prawidłowe złożenie poszczególnych elementów formy odlewniczej. W skład zespołu modelowego wchodzą modele naturalne, modele właściwe, modele uproszczone rdzennice i przyrządy usprawniające formowanie.

Masy formierskie

FORMOWANIE

Prawidłowy proces formowania jest kluczowy do uzyskania oczekiwanej jakości odlewów.  Wpływa na niego jakość stosowanej masy, proces jej przygotowania a następnie technika odpowiedniego dozowania masy do skrzyń. Formiernia w naszej odlewni aluminium wyposażona jest w nowoczesny system mieszania masy i automatyczny system jej dozowania i zagęszczania. W niektórych przypadkach formowanie odbywa się w masach samoutwardzalnych i masach termoutwardzalnych.

Przetop metalu

TOPIENIE i ZALEWANIE

Przetop wykonujemy w elektrycznych piecach odlewniczych które umożliwiają uzyskanie wysokiego współczynnika sprawności cieplnej i pozwalają na proces czystego przetopu bez zanieczyszczania środowiska. Kontrolowany proces topienia pozwala na ciągłą kontrolę temperatury i ocenę stopnia zagazowania metalu.