Utwardzanie Aluminium

Utwardzanie aluminium to skomplikowany proces obróbki cieplno – plastycznej, który ma za zadanie zwiększyć jego wytrzymałość oraz polepszyć wybrane właściwości. Składa się z dwóch następujących po sobie etapów. Pierwszy z nich to przesycanie, natomiast drugi nosi nazwę starzenia. By proces ten przebiegł prawidłowo stop musi wykazywać tendencję do zmniejszenia rozpuszczalności jego składników wraz ze spadkiem temperatury.

Utwardzanie aluminium rozpoczyna się od przesycania, czyli podgrzania odlewu do temperatury nie dopuszczającej do topnienia, ale gwarantującej powstanie jednorodnego roztworu stałego. Po jego uzyskaniu następuje gwałtowne schłodzenie odlewu. W efekcie powstaje przesycony roztwór stały, który jest stosunkowo mało wytrzymały. Dlatego potrzebny jest drugi etap utwardzania, czyli starzenie. Może ono przebiegać naturalnie lub w sposób sztucznie przyspieszony. Jego celem jest ostateczne wzmocnienie stopu.

Nasz zakład produkcyjny posiada nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników i zajmuje się profesjonalnym utwardzaniem aluminium. Wykonujemy odlewy dla rolnictwa, motoryzacji, przemysłu, a także te o charakterze dekoracyjnym. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.