Obróbka Aluminium

Obróbka aluminium jest to proces nadania surowcowi  konkretnego kształtu. Przetwarzanie surowca w dany, końcowy produkt. W odlewnictwie wyróżniamy kilka rodzajów obróbek, w tym również aluminium. Odlewnictwo, czyli odlewanie przez formowanie, można podzielić na formy piaskowe, formy kokilowe, formy ciśnieniowe, formy rotacyjne oraz metodę wosku traconego.

W przypadku obróbki aluminium stosuje się najczęściej mechaniczne i termiczne sposoby uzyskania końcowego produktu. Aluminium przerabia się najczęściej plastycznie, walcuje lub wyciska.

Aby uzyskać odpowiednio mocny produkt trzeba przeprowadzić aluminium przez cały proces odlewania. Najpierw rozdrobnienie rudy do konsystencji piasku, a następnie ekstrakcja tlenku glinu. Przetworzony produkt aluminium umieszcza się w zbiornikach i podgrzewa do odpowiedniej temperatury. Po odseparowaniu zanieczyszczeń i niepotrzebnych związków przeprowadza się hydrolizę. Taka obróbka aluminium doprowadza, z każdym kolejnym krokiem, do powstania produktu końcowego, najwyższej jakości.