Obróbka cieplna odlewów to bardzo istotny etap w procesie produkcji. Ma ona na celu uczynienie odlewu bardziej jednorodnym, zlikwidowanie naprężeń oraz zachowanie jego wymiarów. Podczas obróbki zwiększa się również ogólną wytrzymałość odlewu oraz jego odporność na utlenianie, czyli korozję. Dzięki temu procesowi można zmaksymalizować te parametry odlewu na których najbardziej zależy klientowi.

Istnieje kilka metod obróbki cieplnej odlewów z aluminium, które są powszechnie wykorzystywane. Do najpopularniejszych z nich zaliczyć można hartowanie, starzenie, przesycanie czy utwardzanie. Ich dobro jest ściśle związany z zastosowaną technologią odlewania. Przykładowo w przypadku odlewów wykonanych technologią wysokociśnieniową nie mogą one być chłodzone w roztworach czy poddawane hartowaniu.

W naszym zakładzie odlewniczym oferujemy profesjonalną obróbkę cieplną odlewów. Dostęp do zaawansowanych technologii pozwala nam wykorzystywać wiele metod. Kadrę naszej firmie stanowią wyłącznie wykwalifikowani pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w odlewnictwie. Gwarantujemy terminowe i profesjonalne wykonanie usługi. Jesteśmy solidnym i sprawdzonym partnerem na którym można polegać.