Odlewnie w Polsce

Odlewnie w Polsce zajmują obecnie obszerny kawałek przemysłu odlewniczego. Na terenie naszego kraju działa ok siedmiu liczących się odlewni. Taki zakład zajmuje się wytwarzaniem odlewów w celach artystycznych bądź usługowych.

Polska dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia oraz tradycji w tej dziedzinie zajmuje bardzo wysokie miejsce na europejskim rynku odlewniczym. W ostatni czasie konkurencja na obszarze Polski zdecydowanie wzrosła. Z pomocą środków unijnych zakłady odlewnicze mają możliwość szkolenia pracowników oraz podwyższenia efektywności produkcji. Coraz więcej firm odlewniczych naszego kraju spełnia również wymogi ekologiczne. W obecnych czasach kładzie się bowiem, duży nacisk na to aby zakłady i to tak duże, jak odlewnie nie zanieczyszczały środowiska.

Odlewnie w Polsce reprezentowane są na rynku światowym i europejskim przez wiele czołowych organizacji. Nie zaszkodziła nam nawet rosnąca w siłę konkurencja z Chin. Najważniejszą działalnością, skierowaną do polskich odlewni jest stwarzanie możliwości rozwoju.