Odlewy Piaskowe

Odlewanie elementów jest jednym ze sposobów wytwarzania przedmiotów. Polega to na wypełnieniu przygotowanej formy ciekłym metalem. Odlewy piaskowe preferuje się przy małych zamówieniach, szczególnie dla mniej wymagającego klienta.

Odlewanie za pomocą form piaskowych, jest idealnym rozwiązaniem w przypadku niewielkich partii materiału. Nie jest możliwe uzyskanie precyzyjnego odlewu, ale nie jest to wielkim problemem. Pomimo, że odlew nie jest doskonały proces wytwarzania produktu formą piaskową jest opłacalne. Wymaga to stosunkowo małego nakładu finansowego. Zadowalające efekty możemy, jednak uzyskać używając dobrej jakości masy formierskiej.

Proces opisany wyżej pasuje do nieskomplikowanych elementów. Jeśli chcemy wykonać bardziej skomplikowany produkt konieczne jest zastosowanie tak zwanego rdzenia odwzorowującego wewnętrzny kształt przedmiotu. Powstałe podczas procesu odlewy piaskowe i jego elementy uboczne, jak zbędne nadlewki usuwa się mechanicznie razem z resztkami mas formierskich.